حوزه معاونت بهداشت


سلامت بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)، رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی افراد است که با توجه به ابعاد گسترده این تعریف اهمیت این موهبت الهی هر چه بیشتر نمایان می گردد. سلامت دو ویژگی مهم دارد، نخست آنکه از نیازها و حقوق اساسی مردم است و دیگر آنکه عرصه تغییر و تحولات سریع می باشد. تغییر سیماي بيماري ها، تحول در مفاهيم سلامتي، پيشرفت فناوري و شیوه های تشخیص ، درمان و ارائه خدمات، همگی حاکی از سرعت تغییرات در سلامت هستند.

بخش سلامت و بهداشت در جامعه، حوزه وسیعی را در بر می گیرد که تامین شرایط مناسب آن ، عزم ملی می طلبد و تامین آن از وظایف اصلی حکومت ها و قوانین هر کشور گویای جایگاه سلامت نزد حاکمیت آن کشور می باشد و با توجه به نقش سلامت در توسعه و پیشرفت کشور و نهادینه شدن شعار ((انسان سالم، محور توسعه پایدار)) در تدوین و تصویب قوانین، به موضوع سلامت اهمیت ویژه ای داده شده است. از سوی دیگر در سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی به عنوان ((میثاق ملی))، ویژگی های جامعه ای مطلوب تصور شده که بخش مهمی از آن برخورداری از سلامت با کيفيت زندگي مطلوب و بهره مند از زندگي سالم است و ایران کشوری در جایگاه نخست اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه میباشد.

معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب به منظور ارائه خدمات بهداشتی،‌ درمانی در چارچوب مراقبت های اولیه بهداشتی به جمعیت تحت پوشش در سطح شهرستان فعالیت می نماید.