ارتباطات و مشارکتهای جامع ارتقای سلامت


        مشارکت یک نیاز سرشتی انسان است و با این ساز و کار، زندگی اجتماعی در مسیر شکوفایی و بالندگی قرار می گیرد انسان به طور طبیعی در طلب کار و زندگی با دیگران است و بر پایه آفرینش خویش نیاز به تعلق و پیوند با دیگران دارد و بر اساس مبانی اجتماعی و آموزه های دینی نیازمند عضویت در کانون های اجتماعی و تعاون و مشارکت با اعضای آن می باشد از این جهت می توان گفت، مهمترین ضرورت، سالم زیستن و دستیابی به حق سلامت ، مساعی دسته جمعی و حضور و مداخله در فعالیت های مربوط به سلامت می باشد.

        برخورداری از سلامت، حق مردم است از طرفی نمی توان انتظار داشت وزارت بهداشت با نیروی انسانی اندک خود بتواند چنین کار عظیمی را به تنهایی پیش ببرد. امروزه پذيرفته شده كه نقش دانشگاه‌هاي علوم پزشكـي و سيستـم اجرايي نظام سلامت در تامين سلامت جامعه حدودا ۲۵ درصد بوده و ۷۵ درصد ديگر مربوط به مردم، فرهنگ جامعه، اقتصاد، عملكرد ديگر دستگاه‌ها و در نهايت نظام مشاركت عمومي خواهد بود.
 
برنامه های جلب مشارکت حامیان سلامت شامل:
     ۱- برنامه جذب داوطلبان سلامت محلات
    ۲- برنامه جذب رابطین سلامت ادارات وسازمانها
    ۳- برنامه جذب داوطلبان سلامت بسیج
    ۴- برنامه جذب داوطلبان سلامت مدارس
    ۵- جلب مشارکت وهمکاری فعال سایر بخش های توسعه ، بخش های خصوصی وNGO
    ۶- جلب مشارکت شوراهای اسلامی شهروروستاودهیاران
    ۷- مشارکت داوطلبان روحانی و مساجد
    ۸- جلب مشارکت خیرین وواقفین سلامت


داوطلبان سلامت محلات:
        داوطلبان سلامت افرادي هستند كه همچون حلقه محكمي ارتباط مسئولين بهداشتي را با سطوح محيطي جامعه برقرار مي كنند و با شركت در كلاسهاي هفتگي و يا ماهانه در مراكز بهداشتي درماني آموخته هاي خود را به ۵۰ خانوار همسايه و افراد تحت پوشش خود منتقل مي نمايند و براي حفظ سلامتي خود و خانوارهاي تحت پوشش تلاش مي كنند.
        برنامه داوطلبان سلامت به تغيير نگرش و عملكرد مردم نسبت به توانايي بالقوه خود درجهت تغيير و بهبود شرايط زندگي كمك كرده است و اعتماد به نفس و اتكا به خود را در زنان و مردان رابط و خانوارهاي تحت پوشش افزايش داده است .داوطلب سلامت زمينه هاي لازم را براي مشاركت فعالانه تر افراد در توسعه اقتصادي ، اجتماعي كشور فراهم نموده است و در برخي از گروههاي رابطان بهداشت حيطه فعاليت آنها متناسب با نيازهاي جامعه توسعه يافته و درامور اجتماعي و خانوادگي به كمك مردم شتافته اند. با توجه به موفقيت چشمگيري كه به همراه داشت از سال ۱۳۷۲ درتمام نقاط شهري شهرستان به اجرا درآمد. حضور زنان در این برنامه، به عنوان محور فعالیت ها بسیار چشمگیر می باشد.
 
شرح وظایف برنامه جلب مشارکت داوطلبان سلامت محلات:
۱-تشکیل کمیته های سیاستگذاری
۲-جذب و ثبت نام داوطلبان سلامت محلات
۳- برگزاری جلسات آموزشی جهت مربیان و داوطلبان سلامت محلات
۴-آموزش برنامه های خاص بصورت متمرکز در معاونت بهداشتی جهت داوطلبان
۵-توانمندسازی رابطین محلات
۶-همکاری داوطلبان در زمینه اطلاع رسانی پیامهای بهداشتی به خانوارها
۷-جلب مشارکت داوطلبان در برنامه های بسیج اطلاع رسانی ومناسبتها
۸-آموزش گروه های مختلف داوطلبان سلامت در قالب کارگاه،سمینار و دوره های غیرحضوری
۹-جلب مشارکت با داوطلبان متخصص در خصوص آموزش، پشتیبانی داوطلبان محلات
۱۰-برنامه ریزی جهت افزایش مشارکت داوطلبان و ارتقاء انگیزه آنها
۱۱-برگزاری مراسم روز جهانی داوطلب

رابطین سلامت ادارات و سازمانها:
        انتخاب یک نفرازهر اداره یا سازمان به عنوان رابط بهداشتی آن اداره برای شرکت در جلسات آموزشی و انتقال اطلاعات بهداشتی به کارکنان آن اداره می باشدو حيطه فعاليت آنها متناسب با نيازهاي جامعه و امور اجتماعي و خانوادگي افراد می باشد.
 
 
شرح وظایف برنامه جلب مشارکت داوطلبان سلامت ادارات و سازمان ها
۱-تشکیل کمیته های هماهنگی
۲-جلب همکاری یک نفر رابط بهداشتی از هر اداره یا سازمان
۳- توانمندسازی رابطین ادارات از طریق برگزاری جلسات آموزشی برای آنها
۴- همکاری رابطین ادارات در زمینه اطلاع رسانی پیامهای بهداشتی به کارکنان اداره خود
۵- برنامه ریزی جهت افزایش مشارکت داوطلبان و ارتقاء انگیزه آنها

داوطلبان سلامت بسیج :
        جمعی ازخواهران وبرادران بسیجی که به صورت داوطلبانه درجهت بالابردن اطلاعات بهداشتی وسطح سوادسلامت مردم آمادگی خود را اعلام کرده اند،ایشان بعد از شرکت در کلاسهای آموزشی،مطالب را در پایگاهها وحوزه های بسیج به سایر اعضاءبسیج اطلاع رسانی می کنند.

شرح وظایف برنامه جلب مشارکت داوطلبان سلامت بسیج :
۱- جلب همکاری جمعی ازخواهران وبرادران بسیجی
۲- توانمندسازی داوطلبان از طریق برگزاری جلسات آموزشی به صورت ماهانه
۳- همکاری داوطلبان سلامت بسیج در زمینه اطلاع رسانی پیامهای بهداشتی در پایگاهها وحوزه های بسیج
۴- برنامه ریزی جهت افزایش مشارکت داوطلبان و ارتقاء انگیزه آنها