کمیته استاندارد سازی رسانه آموزشی


        توجه و درک صحیح فرهنگ جوامع، ویژگی ها و شیوه زندگی افراد، به منظور برقراری ارتباط مناسب که تبادل اطلاعات و افکار را به طور واضح و روشن میسر سازد ضروری است. در این خصوص یکی از عوامل کلیدی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت، انتخاب مناسب ترین تکنولوژی آموزشی است.
       عرصه آموزش سلامت، مستلزم به کارگیری انواع مختلف رسانه ها و روش های آموزشی است. با انتخاب صحیح رسانه و یا روش آموزش، امر یاددهی و یادگیری با سهولت بیشتری انجام می شود. لذا باتوجه به اهمیت تاثیر کاربرد رسانه ها در میزان یادگیری مخاطبین، ضروری است، با یک برنامه ریزی دقیق و نظارت بر تولید رسانه ها، رسانه هایی استاندارد با اثربخشی بیشتر تهیه، تولید و توزیع گردند.


ساختار کمیته ساماندهی رسانه های آموزش سلامت
این کمیته در گروه آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی تشکیل می شود.
اعضای ثابت کمیته کارشناسان آموزش سلامت و مشاوران تخصصی می باشد و از سایر افراد در صورت نیاز، توسط کمیته دعوت به عمل خواهد آمد.
زمان برگزاری جلسات بر حسب نیاز و ضرورت این کمیته اعلام می گردد.


وظایف کمیته:
کمیته وظیفه نظارت برتولید رسانه های آموزشی در سطح معاونت بهداشتی را به عهده دارد.
تهیه، تولید و ... کلیه رسانه ها درسطح معاونت بهداشت باید با تاییدکمیته رسانه ها انجام شود.
تکمیل فرم پیش رسانه باید توسط واحد تولیدکننده تکمیل و به تایید کمیته رسانه برسد.
ارزیابی ساختار فنی رسانه توسط اعضای کمیته انجام می شود.
در تهیه محتوای رسانه ها باید از منابع علمی معتبر و جدیداستفاده شود و کمیته نیز بر صحت آن نظارت داشته باشد.


سامانه ارزشیابی رسانه های آموزش و ارتقای سلامت(ارس):
        سامانه ارزشیابی رسانه های آموزش سلامت با هدف گردآوری، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و کامل، دسته بندی، ارزیابی و رتبه بندی کلیه رسانه های آموزش سلامت تولید شده راه اندازی شده است. این سامانه در نظر دارد، هریک از رسانه های تولید شده را از نظر محتوا، ساختار، اجرا و اثربخشی آن موردبررسی قرارداده و بر اساس استانداردهای ارزشیابی تدوین شده ارزیابی و در پایان رتبه بندی نماید.

       آموزش سلامت به‌ منظور تحقق اين اهداف و توانا ساختن مردم در يادگيري و به‌كار بردن مهارت‌ها براي ارتقاي سلامت، نياز به مشاركت آنها در برنامه‌ريزي، اجرا و ارزشيابي مراقبت‌هاي بهداشتي دارد.
        از اين‌رو لزوم توجه و درك صحيح فرهنگ جوامع، ويژگي‌ها و شيوه زندگي افراد، به‌ منظور برقراري ارتباط مناسب كه تبادل اطلاعات و افكار را به‌طور واضح و روشن ميسر سازد ضروري است. در اين خصوص يكي از عوامل كليدي در برنامه‌هاي آموزش و ارتقاي سلامت، انتخاب مناسب‌ترين تكنولوژي آموزشي است.
        عرصه آموزش سلامت، مستلزم به‌كارگيري انواع مختلف رسانه‌ها و روش‌هاي آموزشی است. با انتخاب صحيح رسانه و يا روش آموزش، امر یاددهی و یادگیری با سهولت بیشتری انجام می‌شود. لذا با توجه به اهميت تاثير كاربرد رسانه‌ها در ميزان يادگيري مخاطبين، ضروري است، با يك برنامه‌ريزي دقيق و نظارت بر توليد رسانه‌ها، رسانه‌هايي استاندارد با اثر بخشي بيشتر تهيه، توليد و توزيع گردند.