برنامه ملی خودمراقبتی


       باتوجه به وضعیت گذار بیماری ها در جهان و ایران، یکی از بهترین راهکارهای پیشنهادی مقابله و پیشگیری ازبیماری های روز بشری (انواع سکته ها ،سرطانها، دیابت، سوانح و حوادث و...) که توسط سازمان جهانی بهداشت اعلام شده است، راهکار "خودمراقبتی" یا selfcare می باشد.
      این برنامه در ایران نیز بدلیل اهمیت قضیه و یکی ازبرنامه های اصلی طرح تحول سلامت، تبدیل به یک "برنامه ملی" گردیده و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تمامی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ابلاغ شده (ازسال 1394) و اکنون درحال اجرا می باشد.
     این برنامه در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان سراب نیز با نهایت تلاش و کوشش در سه سطح خــــودمراقبتی فردی، سازمانی و اجتماعی شروع شده و ادامه دارد.
       در این برنامه با توانمندکردن آحاد و افراد جامعه، مردم سلامتی خود را قـــــدر نهاده و آن را درنظام ارزشی خویش جای  می نهند و با تمامی توان خود از آن مراقبت می نمایند. صدالبته شایان ذکر می باشد که این برنامه علاوه بر اجرا شدن در سطوح پیشگیری مقدماتی و اولیه در سایر سطوح پیشگیری نیز اجرا می شود و دارای کارایی بسیار بالایی می باشد.