پزشک خانواده شهری


پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع
در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با سلامت و به منظور دستیابی به عدالت در سلامت که از اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می باشد، برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در دستور کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

پزشک خانواده کیست؟
پزشکی است که حداقل مدرک دکتری حرفه‌ای پزشکی و مجوز معتبر فعالیت حرفه ای  پزشکی در محل ارائه خدمت را داشته باشد. پزشک خانواده، در نخستین سطح خدمات، عهده‌دار ارائه و مدیریت خدمات سلامتی سطح اول است.

نظام ارایه خدمات سلامت
شامل تمام خدمات پیشگیری، درمانی و توانبخشی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که این خدمات در نظام سلامت در سه سطح ارایه می‌شود.
سطح یک:
شامل پایگاه پزشک خانواده (مطب تطابق یافته پزشک عمومی از نظر استاندارد فضا، نیروی انسانی، محتوای خدمت، تجهیزات، ساعت کار و...)
 
سطح دو:
خدمات تخصصی سرپایی، خدمات بستری، تجویز دارو و دیگر محصولات پزشکی و درخواست انجام خدمات پاراکلینیک از فعالیت‌های این سطح است.
 
سطح سه:
شامل خدمات درمانی  و توانبخشی فوق تخصصی سرپایی یا بستری ، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیک می‌باشد. بازخورد خدمات این سطح در اختیار سطح ارجاع‌کننده و پزشک خانواده وی قرار می‌گیرد.

مزایای اجرای برنامه پزشک خانواده
حذف پرداخت هزینه های اضافی توسط جامعه
انجام معاینات دوره ای و پیگیری وضعیت سلامت افراد جامعه توسط پزشکان خانواده
دسترسی سریع و آسان و شبانه روزی مردم به خدمات سطح اول نظام سلامت
بهرمندی یکسان کلیه افراد جامعه از سرانه سلامت و اجرای اصل عدالت در سلامت

 
نحوه اجرای برنامه پزشک خانواده:
در این برنامه سرپرست خانوار یک پزشک عمومی را به عنوان پزشک خانواده خود انتخاب می نماید. پس از آن، سرپرست خانوار لازم است جهت ثبت نام با دردست داشتن دفترچه بیمه و کارت ملی تمام اعضاء خانوار و کد پستی (مندرج در قبض تلفن) به محل استقرار پزشک خانواده مراجعه نماید. پس از  ورود اطلاعات اولیه، خدمات درمان سرپایی و دارو به طور رایگان خواهد بود.
در صورت نیاز بیمار به خدمات تخصصی، فوق تخصصی و بستری، پزشک خانواده بیمار را  معرفی می نماید، که در این صورت  بیش از 90 درصد از هزینه ها توسط سازمانهای بیمه ای پرداخت می گردد.
کلیه افراد جامعه برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی باید از طریق این تیم وارد زنجیره ارایه خدمات سلامت شوند در غیر اینصورت موظف است صد در صد هزینه های درمانی مربوط را شخصا پرداخت نماید.
پزشک خانواده موظف است در ساعات مقرر نسبت به ویزیت بیماران تحت پوشش خود اقدام نموده و در سایر ساعات نسبت به ارائه مشاوره و راهنمایی پاسخگو باشد.