سلامت مادران باردار

 
سلامت مادران باردار
پیش از بارداری
وضعيت مادر قبل از بارداری، در سالم سپری شدن بارداری و سلامت نوزاد تاثير بسزائی دارد. بسیاری از بیماری ها می توانند
بر روی سلامت مادر و جنین در بارداری تاثیرداشته باشند.مراقبت های پیش از بارداری به منظور تشخیص، کنترل و درمان
بیماری انجام می شود تا مادر ،بارداری و زايمان ايمن داشته باشد.
بارداری
بارداری دوران بسيار حساس و پراهميتی است،  کنترل و مراقبت منظم دراين دوران براي حفظ سلامت و پيشگيری از مشکلات مادر و جنين ضروری است. با توجه به جايگاه مهم مادر در حفظ و سلامتی خانواده که در نهايت منجر به سلامت جامعه می‌گردد، اهميت مراقبت مادر در دوران بارداری دوچندان می‌شود.هدف از اين مراقبت‌ها حفظ و بقاء سلامتی مادر و جنين و به انجام رساندن يک حاملگی سالم و بدون خطر و در نهايت انجام يک زايمان ايمن می‌باشدمراقبت‌های دوران بارداری مجموعه اقداماتی است که طی يک سری معاينات دوره‌ای، ضمن آموزش مادر و اطرافيان وي ارائه می‌شود تا با تشخيص علائم نیازمند مراقبت ویژه و ارجاع به موقع براي درمان و در نهايت با آماده کردن مادر براي زايمان از بروز عوارض بارداري و زايمان در مادر، جنين و نوزاد جلوگيري کرده و منجر به کاهش مرگ‌ومير ‌شود.
پس از زایمان
مراقبتهای ۶ هفته اول پس از زایمان مهمترین زمان جهت پیشگیری از کاهش عوارض زایمان می باشد .این مراقبتهابه منظور آگاه کردن مادر از تغییرات طبیعی و علایم خطر در مادر و نوزاد است تا در صورت بروز هرکدام از نشانه های خطر مادر سریعا به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کند.