منابع علمی و آموزشی گروه سلامت جمعیت و خانواده


ASQ
آمادگی برای توزین
اندازه قد کودک درحالت خوابیده
برقراری تماس پوست باپوست
پاسخ به سوالات رایج مادران
پاسخ به سوالات مادران درمورد قطره آهن
ترجمه فعالیت هایی برای ارتقای تکامل کودکان
توانمندی های تکاملی کودکان
راهنمای جامع مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم
راهنمای مادران باردار برای شیردهی جدید
زردی نوزاد
علائم هشدار دهنده مشکلات تکاملی
فلوچارت اجرايي مديريت اختلالات تكاملي كودكان
کارتهای رنگی تکامل کودک
کتاب راهنمای شیرمادربرای پزشکان
کتاب مراقبتهای نوزادان
مراقبت آغوشی مادرونوزاد
مراقبت کودک درمنزل
مشکلات شیرخوار
مقدمه ای بر رشد و تکامل کودکان

اطلاعیه 3 مادر و نوزاد و کرونا
بسته آموزشی خانوار جهت کرونا
راهنمای تشخیص و درمان کرونا در کودکان
راهنمای مراقبت از نوزاد متولد از مادر مشکوک یا مثبت

آموزش شیردهی مادر
اینفوگرافی اهمیت تغذیه با شیر مادر مرکز بهرمان
اینفوگرافی اهمیت تغذیه با شیر مادر مرکز آلان
اینفوگرافی اهمیت تغذیه با شیر مادر مرکز بهبود
اینفوگرافی اهمیت تغذیه با شیر مادر مرکز کلیان
شعار جهانی هفته شیر مادر

نکات کلیدی مراقبت 3 تا 5 روزگی
نکات کلیدی مراقبت 14-15 روز
نکات کلیدی مراقبت 30-45 روزگی
نکات کلیدی مراقبت 2 ماهگی
نکات کلیدی مراقبت 4 ماهگی
نکات کلیدی مراقبت 6 ماهگی
نکات کلیدی مراقبت 9 ماهگی
نکات کلیدی مراقبت 12 ماهگی
نکات کلیدی مراقبت 15 ماهگی
نکات کلیدی مراقبت 18 ماهگی
نکات کلیدی مراقبت 30 ماهگی
نکات کلیدی مراقبت 2 سالگی
نکات کلیدی مراقبت 3 سالگی

نکات کلیدی مراقبت 4 سالگی
نکات کلیدی مراقبت 5 سالگی
ادامه مهارتهای رشد زبانی
مهارتهای ارتباط گفتار، زبان، بلع
مهارتهای بلع و تغذیه
مهارتهای تلفظ صداهای گفتار
مهارتهای رشد زبانی
مهارتهای شنیداری
محتوای آموزشی جوانی جمعیت
کلیپها و پوسترهای جوانی جمعیت
مهارتهای ناروانی های گفتار و لکنت

نرمشهای هوازی میانسالان    
نکات کلیدی مراقبت در گروههای سنی مختلف

پوستر مادران و جوانی جمعیت