مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (مانا)


مانا به عنوان مناسب ترين راهكار در جهت كاهش مرگ و مير كودكان در كشور هاي در حال توسعه توصيه شده است. اين راهكار مداخلاتي براي پيشگيري و كاهش بروز بيماري يا مرگ ناشي از شايعترين بيماريهاي كودكان و ارتقا سطح سلامت كودكان در كشور مي باشد. مداخلات طراحي شده در مانا سه هدف عمده را دنبال مي كنند كه شامل:
بهبود مهارت پرسنل در برخورد با كودك بيمار
 بهبود سيستم بهداشتي
بهبود عملكرد خانواده و جامعه است

 
منطق كلي حاكم بر اين مدل اين بوده است كه وقتي يك كودك بيمار به هر دليل به پرسنل ارائه دهنده خدمت مراجعه كند، توقع مي رود بدرستي بيماري وي تشخيص داده شود و درمان مناسب را به مدت و ميزان كافي دريافت كند و سپس در صورتي كه نياز به پيگيري باشد در موعد مقرر مراجعه كند.

هدف کلی: کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال


 مراقبت مانا (زیر 5سال)
          1-مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال  (پزشک )
          ( زیر2 ماه – 2ماهه تا5ساله )
          2- مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال  (غیرپزشک)
          ( زیر2 ماه – 2ماهه تا5ساله )
  

مراقبت های مانا شامل:
  1.  ارزیابی وطبقه بندی کودک بیمار
  2. درمان کودک
  3. پیگیری کودک بیمار
  4. مشاوره با مادر
  
ارزیابی وطبقه بندی کودک بیمار
ارزیابی کودک ازنظرنشانه های خطر (سرفه، تنفس تند و.........)
بررسی از نظر اسهال
بررسی گلودرد و گوش درد
بررسی تب کودک
کنترل کودک ازنظر کم وزنی، کنترل وضعیت واکسیاسیون و مصرف مکمل ها
 
درمان کودک
اقداماتی برای پیشگیری از پایین آمدن قندخون، درمان کودک درصورت عدم امکان ارجاع
دادن آنتی بیوتیک خوراکی مناسب دادن استامینوفن، اقدمات بی ضررخانگی –نحوه فتیله گذاری
درمان اسهال (برنامه درمان الف و ج)
 
پیگیری کودک بیمار
     پیگیری موارد پنومونی –اسهال –عفونت گوش وگلو-تب –مشکلات غذا ونحوه تغذیه –اختلال رشد


دانلود بوکلت مانا ویژه غیر پزشک 

دانلود بوکلت مانا ویژه پزشک (کمتر از 2 ماه) 

دانلود بوکت مانا ویژه پزشک (بین 2 ماه تا 5 سال)