معرفی برنامه سلامت میانسالان


از آنجائیکه گروه سنی میانسالان (59-30) سال 37% کل جمعیت کشور را داراست و حدود 21% کل موارد مرگ مربوط به گروه سنی میانسالان می باشد، بیماری در این گروه بیشترین فشار اجتماعی و اقتصادی را به جامعه وارد میکند. میانسالان یا به عبارت دیگر والدین محور سلامت خانواده هستند و مرگ و میر آنها همه ابعاد سلامت خانواده و اجتماع را تحت تاثیر قرار میدهد.
هدف این برنامه ارتقا و حفظ سلامت این گروه سنی می باشد و از این رو اجرای خدمات میانسالان جهت تشخیص زود هنگام مشکلات و بیماری های این گروه سنی و درمان به موقع آنها شامل موارد زیر می باشد:

شیوه زندگی: بررسی شاخص های تن سنجی، الگوی تغذیه ای مناسب، فعالیت جسمانی مناسب، بررسی استعمال دخانیات و ...

غربالگری سلامت روان: بررسی افکار و رفتار خودکشی، آموزش شیوه زندگی و راههای کاهش استرس و خود مراقبتی و ترغیب فرد برای شرکت در برنامه های آموزشی کارشناس سلامت روان

بیماریهای غیر واگیر: بررسی و غربالگری بیماریهای قلبی عروقی، فشار خون بالا، دیابت، دیس لپیدمی، غربالگری سرطان روده بزرگ و آزمایش های مربوط به آن و آموزش شامل رژیم غذایی مناسب فعالیت بدنی کافی و در صورت لزوم درمان

سلامت زنان در دوره باروری و یائسگی: بررسی سوابق و وضعیت زایمانها، بارداری، قاعدگی، شیردهی، ناباروری، بررسی علائم و عوارض یائسگی و انجام مداخلات مربوطه، اختلالات قاعدگی و بیماریهای خونریری دهنده ژنیتال، تهیه نمونه HPV و پاپ اسمیر، بررسی علائم و نشانه های بیماری های پستان و سرطان پستان

فرم مراقبت ادغام یافته میانسالان (مردان)

فرم مراقبت ادغام یافته میانسالان (زنان)

بسته خدمات نوین سلامت میانسالان (ویژه غیر پزشک)

سلامت زنان در دوران در دوران باروری و یائسگی

غربالگری اولیه سلامت روان در میانسالان