آمادگی برای زایمان


بارداری و زایمان یک فرایند طبیعی و فیزیولوژیک است، ولی با توجه به تغییراتی که در ساختار جسمی و روانی مادر رخ می دهد باید تحت حمایت قرار گیرد. اگر مادر حمایت نشود، این تغییرات می تواند اثر نامطلوب برروی جنین و مادر بگذارد. تجربه یک مادر از دوران بارداری و تولد فرزندش دارای اهمیت بسیاری است. در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا، امروزه اعتقاد براین است که از میزان مداخلات پزشکی در حین بارداری و زایمان کاسته شود به همین دلیل فراهم نمودن شرایط برگزاری کلاسهای آمادگی دوران بارداری می تواند راه حل مناسبی برای این معضل باشد. 
با توجه به شواهد علمی و مستندات حداقل 8 ساعت 90 دقیقه ای آموزش در طول دوران بارداری که از هفته 20 الی 37  بارداری ادامه دارد می تواند منجر به توانمندی مادران برای انتخاب روش زایمان و سازگار شدن با درد گردد و در این جلسات در خصوص تغییرات آناتومی، فیزیولوژی، تغذیه دوران بارداری، اصلاح وضعیت بارداری، تمرینات اسکلتی و عضلانی، تمرینات تنفسی و تن آرامی، علائم هشدار، تشخیص دردهای طبیعی و غیر طبیعی دوران بارداری، بهداشت و مراقبت پس از زایمان، اندوه و افسردگی پس اززایمان، آموزش شیردهی و مراقبت از نوزاد آموزش داده می شود.


پوستر آمادگی برای زایمان