باروری سالم


براساس مطالعات انجام شده و نیز اطلاعات حاصل از سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، میزان باروری کلی در کشور به کمتر از 2.1 فرزند به ازای هر زن کاهش یافته است. تداوم این امر می تواند سبب شود که رشد جمعیت کشور در سال های آینده به صفر برسد. بر اساس مطالعات جمعیت شناسی و دید گاه های جمعیت شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت  کشور در حدود سال 20-1415 صفر خواهد شد و در صورت ادامه روند، جمعیت به سوی منفی شدن ادامه خواهد یافت.
همانگونه که روشن است، ازدواج مقدمه تشکیل خانواده است. باروری و فرزند آوری نیز محصول ازدواج و تشکیل  خانواده است  بنابر این با افزایش میزان ازدواج و نرخ باروری می توان رابطه ای معقول متصور شد.
سنین باروری در یک خانم از 15 سالگی آغاز شده و تا 49 سالگی ادامه می یابد. در واقع یک زن در فاصله سنی 49-15 سالگی از توان باروری و فرزندآوری برخوردار خواهد بود. سنین 35-18 سالگی، سنین مناسب برای باروری بوده و سنین 30-20 سالگی بهترین سن برای باروری است. بر اساس اطلاعات حاصل از سر شماری سال 1390 متوسط سن ازدواج برای خانم ها 23.8 سال بوده است در این حالت خانواده ها به طور متوسط حدود 12 سال بر اساس سنین مناسب باروری فرصت خواهند داشت تا بتوانند فرزندان خود را با در نظر گرفتن اصول سلامت به دنیا بیاورند. باید نهایت سعی و کوشش را به خرج داد تا از بارداری های خارج از دامنه سنی 35-18 سال پرهیز گردد.
تحقیقات نشان می دهد متوسط تعداد فرزند خانواده های دارای تحصیلات بالا نسبت به زوجین دارای تحصیلات پایین کمتر است. یکی از علل مهم این امر را می توان به این شکل توجیه نمود که به یمن انقلاب شکوه اسلامی، فرصت تحصیلات برای خانم ها به میزان زیادی افزایش یافته است. افزایش تحصیلات سبب میشود که افراد به دلیل نگرانی از مشعولیاتی که احتمال  میدهند در طی زندگی مشترک برای آنها پیش آید و با تحصیل تعارض داشته باشد، در گام اول ازدواج و سپس فرزند آوری خود را تا پایان دوره تحصیلات به تاخیر اندازند.
با افزایش سطح تحصیلات، سواد سلامتی مردم نیز افزایش می یابد و اطلاعات مناسبی در ارتباط با سلامت باروری و فرزند آوری کسب می کنند. این امر باعث می شود که زوجین در سنین مناسب و با رعایت فاصله زمانی مناسب بین بارداری ها اقدام به فرزند آوری کنند. برای اینکه در جامعه ای رشد جمعیت از میزان منطقی برخوردار باشد و جامعه مورد نظر با رشد منفی جمعیت روبرو نگردد، میزان باروری کلی آن جامعه باید بیش از 2.1 باشد. این امر با این  مفهوم است که بطور متوسط هر خانم باید در دوران باروری خود بیش از 2.1 فرزند زنده  داشته باشند. با توجه به اینکه سنین 35-18 سالگی سنین مناسب برای باروری است، یک خانم در صورت ازدواج در سن مناسب و با رعایت حداقل فاصله سه سال بین بارداری ها زمان کافی در اختیار خواهد داشت تا تعداد فرزند ان خود را به گونه ای تنظیم کند که از حداقل 2.1 فراتر رود.

چه گروهی در خانواده ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند:
1-افراد ی که بیش از یکسال از ازدواج آن ها سپری شده و برنامه ای برای فرزند آوری ندارند.
2-فرزند-فرزند ان خود را به دنیا آورده و علیرغم تمایل به داشتن فرزند بعدی و نبودن شرایط بارداری پر خطر، فاصله بین بارداریها را به بیش از سه سال افزایش داده اند.
3-علرغم تمایل به داشتن فرزند بعدی و عدم وجود شرایط بارداری پرخطر به سال های پایانی دوران بارداری سالم 35-18سال نزدیک شده و بارداری بعدی برنامه ریزی نکرده اند.

مشاوره حین  ازدواج:  خدمات حین ازدواج شامل آموزشهایی است که به همه زوجین در حال ازدواج و در کلاسهای مشاوره هنگام ازدواج ارائه می شود. شرکت دراین کلاسها برای همه افراد در آستانه ازدواج اجباری است و عناوین اصلی آن عبارتند از: سلامت روان، روابط زناشویی و روابط عاطفی،اجتماعی، تشکیل خانواده و....

خدمات پس از ازدواج: این جزء دارای دو بخش عمده ارائه خدمت مشاوره تنظیم خانواده و روشهای پیشگیری از بارداری به افراد در معرض خطر بارداری و برنامه جدید رویکردهای افزایش نرخ باروری کلی می باشد.