منو اصلی معاونت بهداشت
 

معرفی مدیر و اعضای گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا
خانم مهسا مبارکی

کارشناس کاهش خطر بلایا

کارشناس بهداشت محیطشماره تماس: 43229660-041