منو اصلی معاونت بهداشت
 

توصیه های داروئی

 
 
  1. هرگز داروئی راکه نمی دانید چیست و برچسب ندارد مصرف نکنید.
  2. هرگز محتویات ظرف یک دارو را با داروی درون یک ظرف دیگر مخلوط نکنید.
  3. اگراز استروئیدها- داروهای ضدانعقاد- داروهای ضد دیابت- داروهای ضد افسردگی استفاده می کنید کارت مصرف داروهای خود را به همراه داشته باشید.
  4. اگر از داروهائی که پزشک برایتان تجویز کرده است می خورید و نیاز به داروهای بدون نسخه پیداکردید حتما با اطلاع پزشک معالج اقدام کنید.
  5. از قطره های چشمی - گوشی یا بینی  که پس از مصرف، مدتی بلااستفاده مانده است استفاده نکنید چراکه خود دارو محیط مساعدی جهت تجمع عوامل میکروبی می باشد و ضرر آن به مراتب بیشتر از فواید آن خواهد بود.
 

پیش از مصرف هر دارویی پزشک خود را از موارد ذیل آگاه سازید:
  1. حساسیت به دارو- نوع رژیم غذایی خود( کم نمک – کم شکر ) چراکه بسیاری از داروها دارای املاح نمک – شکر یا الکل می باشند – بارداری یا قصد باردارشدن – شیردهی – هرگونه مشکل پزشکی جدا از بیماری فعلی
  2. نباید باقیمانده فرآوردهای آنتی بیوتیکی را به فاضلاب وارد کرد زیرا ورود آنتی بیوتیکها به فاضلاب ها و آب های زیرزمینی از راه های عمده توسعه مقاومت آنتی بیوتیکی است.
  3. از آنتی بیوتیکهای باقی مانده یا آنتی بیوتیکهای تجویز شده برای دیگران استفاده نکنید این آنتی بیوتیکها شاید برای عفونت مدنظر شما نامناسب باشد و مصرف داروی اشتباه ممکن است رسیدن به درمان مناسب رابه تاخیرانداخته و اجازه تکثیر باکتریها را بدهد.
  4. تمامی آنتی بیوتیکها را طبق دستورپزشک و سروقت مقرر مصرف نمائید.
  5. هیچگاه به محض احساس بهبودی، خودسرانه آنتی بیوتیک مصرفی خود را قطع نکنید زیرا با این کارباقی مانده باکتریها در بدن، زنده مانده و هنگامی که این باکتریها تکثیر شوند توانایی تغییر در ساختار خودرا پیدا خواهند کرد و این امرمانع تاثیرآنتی بیوتیک قبل برآن شده و برای اثربخشی باید نوع آنتی بیوتیک را تغییرداد که این موضوع علاوه بر عوارض متعدد دارویی هزینه درمان را بسیار بالا خواهد برد.