منو اصلی معاونت بهداشت
 

معرفی مسئول واحد و شرح وظایف
خانم مریم داداشی

مسئول واحد داروییشماره تماس: 43238740-041
آقای اسماعیل کامرانی

مسئول انبار دارویی

 


اهم  وظایف واحد دارویی:

 1. برآورد نیاز و خرید اقلام دارویی، بهداشتی و تنظیم خانواده و نگهداری در انبار دارویی
 2. توزیع اقلام دارویی، بهداشتی و تنظیم خانواده به مراکز بهداشتی درمانی،پایگاه ­ ها و خانه های بهداشت و مراکز مشارکت سلامت
 3. جمع آوری و جمع بندی آمار و عملکرد واحد دارویی و ارسال به معاونت بهداشتی
 4. پایش و نظارت بر فعالیت داروخانه ­ های مراکز بهداشتی درمانی
 5. بررسی نسخ بیمه روستایی داروخانه­ های طرف قرارداد(داروخانه­ های خصوصی)
 6. به روزرسانی فارماکوپه دارویی با آخرین تغییرات قیمت  های دارویی و ارسال به مراکز بهداشتی درمانی
 7. برگزاری جلسات، کلاس­ های آموزشی و آزمون دارویی از دارویاران و بهورزان
 8. بررسی میانگین قیمت و اقلام تجویز شده دارویی توسط پزشکان
 9. تهیه داروهای واحد مبارزه با بیماری­ ها و رسیدگی به آمار و تنظیم درخواست بر اساس نیاز آن واحد از معاونت بهداشتی
 10. کنترل و نظارت برعملکرد انبار دارویی و ایجاد هماهنگی­ های لازم با پرسنل انبار
 11. اعلام داروهای تاریخ نزدیک و مازاد انبار به مراکز بهداشتی درمانی و سایر شبکه های تحت پوشش دانشگاه