منو اصلی معاونت بهداشت
 

برنامه های آموزشی بهورزی


برنامه آموزشی :
این برنامه شامل بهداشت سالمندان، بهداشت مادرو کودک، بهداشت دهان ودندان، بهداشت مدارس، بهداشت حرفه ای، بیماریهای واگیر و غیر واگیر، کمکهای اولیه، تغذیه مادران باردار، شیوه های آموزش بهداشت شناخت بدن، ارتقاء کیفیت و روش تحقیق، شناخت جمعیتی و جغرافیایی روستا، نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی، اقدامات در بروز بلایا و ............ می باشد.


جدول زمانبندی عناوین  باز اموزی بهورزان خانه های بهداشت سراب در سال 97(تقویم اموزشی)


مطالب آموزشی و تحقیقی بهورزان
حوادث ترافیکی
شیوه های ارتباط
آموزش بهداشت 
اولویت بندی مشکلات
تشخیص مسئله
حل مسئله
شروع فرایند ارتباط
آشنایی با سیستم و فرایند
بهداشت دهان و دندان
تغذیه مادر باردار
جوش و آکنه
بیماری سل
مدیریت بهداشت محیط
مراقبت های دوران بارداری
بیماری وبا
فنون آموزش بهداشت 
مراحل تحول تکنولوژی
سرگیجه
مهارت مسئله یابی
مهارت برقراری ارتباط