منو اصلی معاونت بهداشت
 

منابع علمی و دستورالعمل های سلامت دهان و دندان

اینفوگرام وارنیش فلوراید
نحوه استخراج شاخصهای دهان و دندان
دلایل ایجاد بوی بد دهان
وارنیش فلوراید تراپی
زمان مناسب جهت اقدامات دندانپزشکی
پوسیدگی دندان
چکونه مسواک بزنیم
آموزش نخ دندان
سلامت دهان و دندان
مسواک زدن
معیارهای DMFT
سلامت دهان و دندان پیش از بارداری - بارداری
دستورالعمل مقابله با کرونا در مراکز خدمات جامع سلامت دندانپزشکی
پمفلت آموزشی
دانستنیهای سلامت دهان و دندان ویژه دانش آموزان
دستورالعمل اجرایی طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی
فیلم آموزشی روش صحیح مسواک زدن
فیلم آموزشی روش صحیح استفاده از نخ دندان
پوستر مراقبت از دندان کودکان
پوستر زمان مناسب برای مسواک زدن
پوستر روشهای پیشگیری از پوسیدگی دندان
پوستردلایل ایجاد بوی بد دندان
پوستر چند نکته در مورد فلوراید تراپی
پوستر چند نکته در مورد مراقبت قبل از فلوراید تراپی کودکان
کتاب آموزش بهورزی سلامت دهان و دندان
کتاب دانستنیهای دهان و دندان ویژه مراقبین
کتاب فلوراید تراپی
کتاب مدیریت کنترل عفونت در دندانپزشکی

چک لیستهای واحد دهان و دندان