منو اصلی معاونت بهداشت
 

معرفی مدیر و مربیان آموزشگاه بهورزی

                                  
آفاق رمضانی
مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی
عنوان شغلی : مدیر آموزشگاه بهورزی
سابقه کار : 15 سال


 
شیرین فخری
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
عنوان شغلی : مربی بیماریهای آموزشگاه بهورزی
سابقه کار : 19 سال